top of page
AGENDA
09:30 - 9:55
10:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 14:40
Úvod - Rozdelenie biomedicínskeho výskumu.
​Katarína Kováčová.
Čo je Etika v biomedicínskom výskume a jej prešľapy?
​Marek Vácha.
Diskusia.
Právne aspekty biomedicínske výskumu a informovaný súhlas.
Ivan Humeník.
Povinnosti etickej komisie v kontexte ochrany práv pacienta.
Anna Oleárová.
Ako ďalej v kontexte Nariadenia o klinickom skúšaní alebo legislatíva dnes a zajtra.
Katarína Kováčová.
Innovative Health Initiative- IHI- základné info o PPP partnerstve v Horizon Europe
Martina Lutterová
14:40 - 15:25
Diskusia - Záver webinára.

Webinár

Etika.
biomedicínskeho

výskumu

28.marca 2022 09:30

AGENDA
REčníci
ANNA OLEÁROVÁ
UNB Ružinov.
Klinická farmaceutka, pedagogička.
IVAN HUMENÍK
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Advokát, pedagóg.
KATARÍNA KOVÁČOVÁ
Kovac services s.r.o.
Konzultantka v klinickom skúšaní, GCP školiteľka a GCP audítorka.
registrácia
28. 3. 2022, 9:30 SELČ
Webinár
Pero a složky

Etika Biomedicínskeho výskumu

SPEAKERS
Registrácia
 
HORIZON EUROPE- IHI partnerstvo- jedinečná príležitosť pre slovenských stakeholderov v oblasti zdravia na zapojenie sa do európskych inovácií v PPP projektoch.
 
Innovative Health Initiative (IHI) je nové PPP partnerstvo Európskej komisie, priemyslu biofarmaceutického, biotechnologického, zdravotníckych pomôcok, medicínskych technológií, digitálneho zdravia a tiež akademického sektoru, pacientov, regulátorov a iných profesionálov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Slovensko je účastníkom tohto partnerstva a slovenskí stakeholderi sa môžu do neho zapojiť pri najbližších výzvach. Bližšie informácie vám poskytneme v rámci krátkeho vstupu v rámci webináru  Etika biomedicínskeho výskumu. Pre záujemcov je k dispozícii aj záznam z otváracieho dňa IHI.

bottom of page