top of page

Klinické skúšanie
Integrita dát
.

Bratislava 13.6.2018​.       

Čo nás čaká

Stretnutie so skúsenými audítormi a inšpektormi.

S vedomosťami, ako zabezpečiť správnosť dát produkovaných údajov v klinickom skúšaní. Workshop, ktorý bude vedený tímom skúsených audítorov a veľa nových informácií a otvorená debata na konci dňa Vám dá možnosť prediskutovať kontrétne otázky z praxe a porovnať Vaše skúsenosti s kolegami.

Príďte a zažite. Vzdelávanie s nami je zážitok.

Inšpiratívni rečníci

Príďte si vypočuť inšpiratívnych rečníkov a zároveň odborníkov vo svojom odbore.

Program 

Čo vás čaká nájde v programe. Workshop povedie skúsený tím audítorov zo spoločnosti TMQA. Máte sa určite na čo tešiť.

bottom of page